Medlemskap

Medlemsavgifter:

Familjer med ett barn i undervisning med svensk förälder

110 €

                     andra syskonet

80 €

                     tredje syskonet

50 €

                     vidare syskon

gratis

Familjer med ett barn i undervisning utan svensk förälder

190 €

                     andra syskonet

130 €

                     tredje syskonet

100 €

                     vidare syskon

gratis

Familjer utan barn i skolundervisning; lekgrupp, stödjande medlemmar

50 € 

 

Var vänlig och fyll i ansökan och skicka per mejl eller post till:

 

Schwedischer Schulverein e.V.

Jenny Ärlemalm

Dürrbachstrasse 90

70329 Stuttgart

Tel: 0711-50489455

Email: jennyaerlemalm@hotmail.com

[Fyll i alla informationer på skärmen, skriv ut och signera ansökan.]

medlemsformulär maj 2017.pdf
PDF-Dokument [200.0 KB]