Välkommen

Svenska Skolföreningen bildades 1972. Föreningen har sedan dess bedrivit kompletterande svenskundervisning för barn och ungdomar på uppdrag av skolverket i Sverige.


Vårt syfte är att hålla det svenska språket och kulturen levande.